Kapittel 05 Paragraf 07

§ 5.7
Styregruppen skal sikre følgende:

- Foreningens økonomi og eiendeler blir forsvarlig forvaltet.
- Sikre en positiv utvikling innad i foreningen.
- Medlemmer og frivillige får muligheten til å påvirke.