Kapittel 06 Paragraf 10

§ 6.10
Styret skal på første styremøte orientere seg med og bli enige om interne retningslinjer og sette seg inn i organisasjonens vedtekter.