Kapittel 06 Paragraf 11

§ 6.11
Alle i styregruppen skal få tilsendt saksliste for å bli orientert om arbeidet til styret når innkalling til styremøter blir sendt til styret.