Kapittel 07 Paragraf 02

§ 7.2
Delegatene for de ulike komiteene må ha minimum 1 års fartstid i en tidligere styregruppe. Varamedlemmer for de ulike komiteene må kunne vise til relevant erfaring.