Kapittel 07 Paragraf 04

§ 7.4
Styret innstiller på kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på alle andre verv.