Kapittel 07 Paragraf 05

§ 7.5
Valgkomiteen må senest 21 dager før årsmøter offentligjøre sin innstilling.
Benkeforslag må informeres om til valgkomiteen minst én (1) uke før årsmøtet avholdes.