Kapittel 07 Paragraf 08

§ 7.8
Leder, nestleder, styremedlemmer, og leder for arrangements-, techops-, eller helårskomiteen kan ikke inneha mer enn ét tillitsverv innad i HordaLAN Dataforening.