HordaLAN Dataforening som en frivillig organisasjon

HordaLAN Dataforening som en frivillig organisasjon

HordaLAN Dataforening er en frivillig organisasjon, styrt av vedtektene vedtatt hvert år under ordinært årsmøte. Orgnisasjonen har i en årrekke vært bak arrangementer som HordaLAN og tilhørende arrangementer og aktiviteter. Hvert år er det flere tillitsvalgte som tar på seg oppgaven å ta organisasjonen videre, få satt sammen de ulike nødvendigie frivillige kreftene som tilsammen utgjør hva organisasjonen får til fra år til år.


Vi har over årene arrangert store arrangement, fått til flere aktiviterer og gjort oss behjelpelig sammen med ulike aktører vi samarbeider med. Vi ønsker å fremme hva kreativitet, dataspill og kulturen, hvor møteplasser skaper muligheten for at disse ulike aspektene får utgjøre seg.

Søknadsprosesser skal gjøre det mulig å engasjere seg.

Hva som bringer endring er valgprosessen og endringer i styredokumenter i henhold til vedtatte vedtekter.

Styregruppen består av styret og de ulike komiteene, hvor styret består av én styreleder, én nestleder og flere styremedlemmer.
De ulike komiteene er som følger:

  • Arrangementskomiteen
  • Helårskomiteen
  • Kontrollkomiteen
  • Valgkomiteen


Informasjon

Samarbeidspartnere