Aktiviteter

HordaLAN Dataforening er en ideel frivillig forening som arrangerer LAN-arrangementer og andre lignende tilbud, gjerne tilknyttet data- og digital kultur.

Vi arrangerer andre aktiviteter sammen med andre aktører innenfor ulike sektorer, da i forbindelse med å arrangere aktiviterer og tilbud for barn og ungdom.

Over årene har vi som organisasjonen vokst på mange ulike måter, med ulike prosjekter og satsning på digital infrastruktur og utstyr for å kunne håndtere digitale arrangementer og endringer i markedet og det som innebæres med å arrangere. Som en organisasjon ønsker vi også å samle interesser og skape en plass for interesser som kan utvikles og taes videre.

Som en frivillig organisasjon er mye organisert gjennom komiteer og arbeidsgrupper nedsatt gjennom prosesser definert i vedtektene. Arbeid i organisasjonen er basert på mandater fra vedtekter og organisatoriske retningslinjer, satt gjennom et årsmøte som vedtar styringsdokumenter og gjennomfører et valg av tillitsvalgte.

Eksempler på aktiviterer vi har vært med på å tilby:
- HordaLAN 2023 (Vinterferien)
- HordaLAN Sommer 2022
- ELAN
- Gaming på biblioteket
- Fredagsklubben
- Ferieklubb
- Streaming

Vi ønsker også på sikt å tilby nye aktiviteter og tilbud som følger i nærmeste framtid:
- Workshops innenfor ulike temaer som organisasjonen har interesse for
- Kursing i bruk av utstyr organisasjonen eier og lager selv
- Kodeklubb og åpen utvikling av tekniske løsninger
- Utlån av utstyr

Organisatorisk sett, er det arrangementskomiteen og helårskomiteen som står primært for aktiviterer organisasjonen tilbyr. For nye prosjekter og aktiviterer som ikke er direkte tilknyttet en komité eller en arbeidsgruppe fra før av, så kan en arbeidsgruppe utformes ut i fra kapittel 3 paragraf 3 i vedtektene.

Arrangementkomiteen arrangerer HordaLAN, vårt hovedarrangement, i vinterferien. Arrangementkomiteen består av én leder og to nestledere, sammen med lederne for de ulike crewene, som da sammen gjennomfører og legger til rette for at arrangementet blir sukksessfullt og godt tatt imot av medlemmene av organisasjonen.

Helårskomiteen gjennomfører helårlige aktiviterer, og står for vår årlige drift av organiasjonens virke i henhold til bruk av utstyret utenom hovedarrangementet. Dette innebærer streaming, gaming-arrangementer og utlån av utstyr til medlemmer og eksterne samarbeidspartnere.


Informasjon

Sponsor